beats by dre cheap

Stav islama o čupanju obrva?!

PITANJE: Kakav je stav islama o uklanjanju ili skraćivanju obrva?ODGOVOR: Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je spomenuo čupanje obrva. Prokleo je ženu koja drugoj čupa obrve i onu koja to radi sama sebi. Ovaj čin spada u velike grijehe. Žene to rade uglavnom zbog uljepšavanja. Međutim, kada bi to radio muškarac bio bi, također proklet kao što se žena proklinje – Allahu, subhanehu ve te’ala, se utječemo od toga. Ukoliko se obrve ne čupaju, nego se skraćuju i briju, vrijedi isti propis. Islamski učenjaci to smatraju kao i čupanje, jer se mijenja ono što je Allah, dželle šanuhu, stvorio.

ŠEJH IBN USEJMIN
(Fetve učenjaka dvaju harema –   199 str.) 
Izvor: fetve.org

U ime Allaha milostivog samilosnog!
http://eldarislam.blogger.ba
18/11/2010 13:16