beats by dre cheap

Neka pitanja koja su danas cesto postavljanja!

PITANJE: Da li je dozvoljeno gledanje golih žena u časopisima ili na filmovima?

ODGOVOR: Nije dozvoljeno gledanje golih žena niti je dozvoljeno kupovati časopise ili, pak, video kazete sa slikama i kadrovima golih žena. Štaviše, dužnost je to spaliti, kako se ne bi proširivalo zlo i pojavio nemoral zbog postojanja uzročnika tog nemorala.

Šejh Ibn-Džibrin

Fetev o ženskim pitanjima-sakupio Muhammed el-Musnid 178 str

 

PITANJE: Kakav je stav islama o rukovanju sa ženom strankinjom (ženom koja čovjeku nije bliži rod i s  kojom može stupiti u brak?

ODGOVOR: Muškarcu nije dozvoljeno rukovanje sa ženama kojima on nije mahrem, bez obzira da li se radilo o mladiću ili starijoj osobi i bez obzira da li žena bila mlađa ili starija. Razlog zabrane je iskušenje (fitna) u koju mogu oboje zapasti. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao:
"Ne rukujem se sa ženama."
Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla :
“ Tako mi Allaha, Poslanikova ruka nikada nije dotakla žensku ruku (žene strankinje). Kada je od njih uzimao zavjet (prisegu), činio je to riječima. “
Ovi dokazi su općeg karaktera i ne izdvajaju starijeg čovjeka ili ženu.  
                                                              ŠEJH IBN BAZ
 
(Fetve učenjaka dvaju harema –   213 str.) 

U ime Allaha milostivog samilosnog!
http://eldarislam.blogger.ba
25/11/2008 11:35