Srce je ovisno o Allahu ! - U ime Allaha milostivog samilosnog! <body>

Na putu Gospodara svoga mudro i lijepo savjetom pozivaj i sa njima na najljepši način raspravljaj"( En- Nahl 125 ajet )

16.11.2010.

Srce je ovisno o Allahu !

Prvi razlog je zbog ibadeta, a to je nevidljivi razlog, a drugi razlog je traženje pomoći i uzdanje u Allaha, što predstavlja djelatni ili aktivni razlog. Srce se neće ispraviti, ni poboljšati, niti uspjeti, niti uživati, niti radovati, niti osjetiti slast, niti biti dobro, niti smireno, ni opušteno osim sa obožavanjem, ljubavlju i stalnim povratom svom Gospodaru, makar dobio sve ono sa
čime mogu uživati stvorenja, neće biti smiren niti opušten jer postoji u njemu neprikosovena potreba za Gospodarom, jer je On Taj Kojeg voli, obožava i žudi za Njim, zbog čega se veseli i raduje, osjeća slast, blagodat, smirenost i opuštenost.
Ovo neće postići osim sa Allahovom pomoći njemu, jer on do tog cilja ne može doprijeti osim sa Allahovom podrškom i pomoći, i uvijek je ovisan o činjenici ''Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo''. A on ako bude pomognut da dopre do svega onoga što voli, zahtijeva, želi i žudi za njim, neće postići obožavanje Allaha osim sa boli, tugom i patnjom. Neće se riješiti od
ovosvjetskih bolova i životnih poteškoća osim sa iskrenom ljubavlju prema Allahu, tako da mu Allah bude vrhunska želja i posljednji cilj, da Ga voli radi prvog razloga, i sve drugo mimo Njega da voli opet radi Njega, tako da ništa ne voli radi toga licno nego radi Allaha. A ako ne onda neće doprijeti do suštine 'la ilahe illallah', a ako se to ne ne desi onda niti je obestinio tewhid, ni robovanje niti ljubav prema Allahu, a u njemu će ostati manjak imana i tevhida. Čak što više
bola, tuge i patnje uporedo sa tim. Da je težio ka ovom cilju a nije tražio od Allaha pomoć niti se uzdao u Njega, niti je osjećao ovisnost o Njemu, nebi do njega dopro, jer biva onako kako Allah hoće, a ono što neće, neće s desiti.
Ovisan je o Allahu, jer je On cilj i On je voljen, On je željen i On Taj Koji se obožava, jer se od Njega traži pomoć i sve drugo, u Njega se uzda, On je njegov Bog osim Kojeg drugog boga nema, On je njegov Gospodar osim Kojeg drugog Gospodara nema, a robovanje Allahu se neće postići osim sa ove dvije stvari.
Ako bude volio nekoga drugoga mimo Allaha radi samog njega, ili bude se obraćao nekom drugog mimo Allaha da mu pomogne, bit će rob onome što voli, i rob onome od koga se nada, shodno ljubavi prema njemu i nade u njega. Ali ako ne bude nikoga volio osim radi Allaha, niti nešto drugo više od ljubavi prema Allahu, nego Ga voli radi Njega, i ne bude se uzdao ni u koga osim u Allaha, i ako bude pripremio preduslove, ili mu se omoguće oni koji on može učiniti od njih, on će uvidjeti da je Allah Taj Koji ih je stvorio, odredio i potčinio, kao i to da sve što
je na nebesima i na Zemlji, Allah je njihov Gospodar, Vladar, Stvoritelj i On upravlja njima, i osjeti da je ovisan o Njemu, znači da je upotpunio svoje robovanje Allahu shodno onome što mu je u tome dodjeljeno.
Ljudi se po ovom pitanju dijele na više stupnjeva, a njihove puteve ne može niko nabrojati osim Allaha. Najsavršenije i najbolje stvorenje, najuzvišenije i najbliže Allahu je ono koje je najpotpunije po pitanju robovanja Allahu na ovakav način.

Autor: Šejhul islam Ibn Teymiyye

Izvor: http://www.islam-iman.com

U ime Allaha Milostivog Samilosnog!
Ovaj blog sam iskljucivo napravio da bi pridobio sto vise pripadnika islamu i da ljudi koji neznaju bas toliko o islamu saznaju vise.Da li je islam vjera koja dozvoljava nasilje ili teror?
Da, naravno
Mozda, al nisam siguran
Ne, i apsulutno ne
Ne bih odgovorio
pollcode.com free polls


Da li treba zabraniti nosenje niqaba u Bosni i Hercegovini?Zasto?
Da - to nije stroga obaveza muslimanki
Da - mi smo evropski muslimani
Ne - pravo svakoga je da odabere kako e se oblaciti
Ne - to je dio nase tradicije
Nemam stav po tom pitanju
pollcode.com free polls

roses-desi-glitters-84


Musafiri!


free counters

"ZAR NIJE VRIJEME DA SE VJERNICIMA SRCA SMEKŠAJU KADA SE ALLAH I ISTINA KOJA SE OBJAVLJUJE SPOMENE!" (EL-HADID;16)

zatvori