Kur'an-Učitelj nasilja - U ime Allaha milostivog samilosnog! <body>

Na putu Gospodara svoga mudro i lijepo savjetom pozivaj i sa njima na najljepši način raspravljaj"( En- Nahl 125 ajet )

25.08.2010.

Kur'an-Učitelj nasilja

Kada mi muslimani kažemo da je islam vjera mira, mi ne pokušavamo da dokažemo nemoguće niti da riješimo križaljku. Radije, mi samo navodimo činjenice s podlogom jasnih i nepobitnih dokaza. Mi čak nemoramo ni da navodimo ove činjenice, jer islam je sam po sebi objašnjiv tj.samoobjašnjiv u smislu svoga značenja, njegova sveta učenja i srž njegove poruke su prenijeli svi Allahovi poslanici..

Doista mržnja nije dobra ni za jednog čovjeka. Mi muslimani, ne mrzimo ne muslimane, bez obzira bili oni Kršćani, Jevreji, Hindusi, Budisti ili sljedbenici neke druge religije ili oni bez religije ( ateisti). Naša religija ( Islam ) ne dozvoljava ubijanje ne muslimane bez obzira na njihovu religiju, ubijanje nedužnih je strogo zabranjeno u Islamu.

Svačiji život je svet, to nas podučavaju naš Poslanik ( mir neka je na njega i na sve Allahove poslanike) i naš Plemeniti Kur'an. O zabrani ubistva, Kur'an kaže:“ ..ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva,-eto, to vam On preporučuje da biste razmislili“(Al-An'am,151) Također Svemogući Allah...

više o tome
u Kur'anu kaže:“I ne ubijajte nikoga koga je Allah zabranio, osim kad pravda zahtijeva! A ako je neko, ni kriv ni dužan, ubijen, onda njegovom nasljedniku dajemo vlast, ali neka on ne prekoračuje granicu u ubijanju, ta njemu je data vlast.“(Al-Isra, 33)

Prema Kur'anu, ubijanje jednog nedužnog Allahovog stvorenja je loše djelo i na deredži (stepenu) je kao da ubistvo cijelog čovječanstva, a spas jednog života je kao spas cijelog čovječanstva. Dokaz za ovu tvrdnju nalazimo u Plemenitom Kur'anu: „Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga,m ili onga koji na Zemlji nered ne čini- kao da je sve ljude poubijao: a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva,-kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši Poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili.“(Al-Ma'ida,32)

Pa kako onda da Kur'an kaže“Ubijajte ih gdje god ih nađete“, to je spomenuto u suri Al-Baqarah (2-291) i suri An-Nisa (2-89). Odgovor je jednostavan, čitalac treba da pročita ajete prema njihovo tekstualnom i historijskom značenju ( znači da ne čita samo dio ajeta, nego da pročita nekoliko ajeta prije i poslije). Pravi prijevod ovog ajeta iz sure Al-Baqara ide ovako: „I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu!-Allah doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu. I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnog hrama, dok vas oni tu ne napadnu.

Ako vas napadnu, onda ih ubijajte!-neka takva bude kazna za nevjernike. A ako se prođu,-pa Allah zaista prašta i samilostan je. I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. Sveti mjesec je za sveti mjesec, a u svetinjama vrijedi odmazda: onima koji vas napadnu uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte, i znajte da je Allah na strani onih koje se grijeha klone.“(Al-Baqara, 190-194)

(Pojašnjenj:“Sveti mjesec je za sveti mjesec“ znači ako vas mnogobošci napadnu u svetim mjesecima u kojima je zabranjeno krv proljevati, vi im uzvratite, ne obazirući se na to što je sveti mjesec. Sveti mjeseci linarnog kalendara u kojima je zabranjena borba su: muharrem, zul-kadde, zu-l-hidžže i redžeb) Sljedeći ajeti su citirani iz sure An-Nisa, sa svojim pravim značenjem“ Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su oni nevjernici pa da budete jednaki. Zato ih neprihvatajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele (dok hidžru ne učine).

A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte I ubijajte gdje god ih nađete , I nijednog od njih kao prijatelja I pomagača ne prihvatajte. Osim onih koji se sklone kod nekog plemena s kojim vi imate ugovor o nenapadanju, ili vama dođu, a teško im je da se bore protiv vas ili plemena svog. A da Allah hoće, okrenuo bi ih protiv vas I oni bi se, uistinu, protiv vas borili.

Ako vas takvi ostave na miru I ne napadaju vas, I ako vam ponude mir, onda vam Allah ne daje nikakva prava protiv njih. Vi ćete nailaziti I na one koji žele da budu bezbjedni I od vas I od naroda svog: kad god se pozovu da budu mnogobošci, vrate se u bezvjerstvo.Ako se oni ne okane vas I ne ponude vam mir I ako ne prestanu voljevati protiv vas, vi ih hvatajte I ubijajte gdje god ih stignete, puno pravo vam dajemo protiv njih.”(An-Nisa, 89-91) Da li ovi ajeti daju pravo ( muslimanima) da se ubija ko god hoće I gdje god hoće? Ovi ajeti su objavljeni od Svemogućeg Allaha u vrijeme kada su Poslanik Muhammed s.a.v.s. I njegovi ashabi ( drugovi tj.svi muslimani) bili napadani od strane Pagana ( Mušrika ) na redovnoj osnovi (znači stalno su bili napadani).

Zaštrašivali su ljude Medine( misli se na pagane) Jedan je čovjek rekao, savremenim žargonom, muslimani Medine su konstantno ( permanentno ili stalno ) bili napadani od strane “terorista”, tako da je u ovoj situaciji muslimanim data dozvola da uzvrate “teroristima”. Ovi ajeti ne dopuštaju terorizam nego su protiv terorizma. Čak I pod ovim silnim upozorenjima, može se primjetiti koliko je Allah swt uveo ograničenja muslimanima. Jako je važno da proučavamo vjerski tekst u njegovom punom značenju.

Ako se ne čita ( religijski tekst ) u svom punom značenju, može lahko doći do pogrešnog shvatanja tog teksta, pa čak I do njegovog iskrivljivanja. Tačno je da neki muslimani manipulišu ( upravljaju ) ovim ajetima kako bih izvukli svoju vlastitu korist.( misli se na manipulaciju u smislu da uzimaju samo dio teksta, što rade I neki neprijatelji islama tako pokušavajući naći grešku u islamu tj.Kur’anu).

Međutim to nije slučaj samo u islamu, to se isto dešava I kod drugih religija. Mogu citirati desetine stihova iz Biblije koji izgledaju nasilno ako se gledaju iz njihovog historijskog konteksta. Ovi Biblijski tesktovi su “iskorišteni” od mnogih Jevrejskih I Kršćanskih nasilničkih grupa. Krstaši su ih koristili protiv Muslimana I Jevreja. Nacisti su ih “iskoristili” protiv Jevreja. Dok, evo u zadnje vrijeme Srbski Kršćani ih koriste protiv Bosanskih Muslimana. Sada, također, I Cionisti ih koriste redovno protiv Palestinaca. Dopustite mi da spomenem samo neke stihove iz Novog I Starog Zavjeta( koji govore o tome): “Kad Jahve, Bog tvoj, dovede te u zemlju gdje ideš da je zaposjedneš, I očisti mnoge nacije prije tebe, Hetite i Amorejce i Girgašane i Kanaance i Perižane i Jebusejce,sedam nacija jače I veće od tebe. A kad Jahve, Bog tvoj, dopremi njih prije nego ih ti poraziš, onda ih trebate potpuno uništiti. Ne sklapajte savez sa njima I ne pokazujte milost prema njima.”(Biblija-eng.naziv stiha:Deutronomy 7:1-2)

“Kada se približite gradu s ciljem da ga osvojite, ponudite im prvo uvjete mira. Ako pristanu na te uvjete mira, onda će svi ljudi iz tog mjesta postati vaša radna snaga I služit će vam. Ali ako ne prihvate uslove mira, I zahtjevaju rat, onda ih opkolite. Kada Bog tvoj Jahve, da ti mač u ruke, onda ti sve ljude poubijaj sa oštricom mača toga. Samo žene i djeca i životinje i sve što je u gradu, svim svojim plijenom, uzmite kao plijen za sebe, pa ćete koristiti plijen od svojih neprijatelja što je Jahve, Bog tvoj, dao. Samo u gradovima koje je tebi Bog tvoj Jahve ostavio kao baštinu, ne smiješ ostaviti ništa živo što diše”(Biblija-eng.nazivDeutronomy 20:10-17) “Dakle, ubjite sve muškarce, I sve žene koje su imale intimni odnos sa čovjekom (koje su djevice), a one koje nisu imale intimni odnos ( koje nisu djevice tj.nevine) ostavi za sebe”(Knjiga brojeva, 31:17-18)

Čak I u Novom Zavjetu možemo pročitati izjavu koja se pripisuje Isusu, kada je govorio svojim apostolima ( učenicima ): “Svi oni koji imaju treba im se više dati, a oni koji nemaju treba im se uzeti I ono što imaju. Ali moje neprijatelje koji mene nisu prihvatili kao kralja nad njima dovedite ovamo I ubijte ih pred mojim očim( tj.da sam očevidac ili svjedok)”(Luka, 19,26-27) Izvor: rasoulallah.net Ovaj dokumenat je preveden i obrađen:Eldar Tutnić
U ime Allaha Milostivog Samilosnog!
Ovaj blog sam iskljucivo napravio da bi pridobio sto vise pripadnika islamu i da ljudi koji neznaju bas toliko o islamu saznaju vise.Da li je islam vjera koja dozvoljava nasilje ili teror?
Da, naravno
Mozda, al nisam siguran
Ne, i apsulutno ne
Ne bih odgovorio
pollcode.com free polls


Da li treba zabraniti nosenje niqaba u Bosni i Hercegovini?Zasto?
Da - to nije stroga obaveza muslimanki
Da - mi smo evropski muslimani
Ne - pravo svakoga je da odabere kako e se oblaciti
Ne - to je dio nase tradicije
Nemam stav po tom pitanju
pollcode.com free polls

roses-desi-glitters-84


Musafiri!


free counters

"ZAR NIJE VRIJEME DA SE VJERNICIMA SRCA SMEKŠAJU KADA SE ALLAH I ISTINA KOJA SE OBJAVLJUJE SPOMENE!" (EL-HADID;16)

zatvori