Fitna (smutnja) tekfira (1-dio) - U ime Allaha milostivog samilosnog! <body>

Na putu Gospodara svoga mudro i lijepo savjetom pozivaj i sa njima na najljepši način raspravljaj"( En- Nahl 125 ajet )

22.08.2010.

Fitna (smutnja) tekfira (1-dio)

Sva hvala I zahvala pripada Allahu (swt), neka je salawat i selam na Božijeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s., na njegovu porodicu, kao i na njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do dana Sudnjeg.  Proglašavanje muslimana, vladara ili onog koji ne vlada, nevjernikom je jedna od najvećih fitni današnjeg vremena.

Ove obmanjujuće misli proširile su se među muslimanskom omladinom u islamskom svijetu, na istoku i zapadu ali i sjeveru i jugu. Većina ove omladine vođena je svojim emocijama kao i brigom za islamski ummet. Kao takvi, prihvatili su mnogo od onih koji su sljedbenici želje ( strasti ). Ovi sljedbenici su obnovili ranija vjerovanja haridžija, i postali su njihov nastavak, tj. Nastavili su njihovim stopama. To je dovelo do proglašavanja tekfira za mnoga Islamska društva i Muslimanske lidere, bez izuzetaka. Posljedice ovoga su toliko užasne da je čak i krv prolivana.

više o tome
Definicija Kufra!

Da bi se bolje razumio „tekfir“ prvo trebamo da se upoznamo sa terminom „kufr“. Linguistički ovaj termin „kufr“ znači“ pokrivanje i zaštita“. Ako neki predmet prekrije nešto onda je on „kafarahu“ (prekrio ga i zaštitio). Slično tome je i kada poljoprivrednik posije sjeme u zemlju pa ga pokrije zemljom, on je tada „kaafir“ sa jezičkog ili linguističkog gledišta, jer je prekrio sjeme zemljom.

Sa islamskog gledišta, nekada riječ „kufr“ znači veliki kufr, koji ljude izvodi iz islama. Kufr se također može odnositi i na manju vrstu, koja ne izvodi čovjeka iz vjere a ta vrsta kufra je poznata kao „al-kufr al-asgar“(mali kufr). S Islamskog gledišta kafir je nazvan kafir zato što se prekrio i zaštitio od Allahove milosti. Dakle, kaafir nije prepoznao milost koju mu je Allah (swt),  dao i nije zahvalio Allahu (swt),  na njoj. Umjesto toga, on je odbio Allahovu (swt) milost.

Ehlis-Sunet (sljedbenici puta Muhammeda s.a.v.s) je umjeren u pogledu svih pitanja vezana za islam. Oni su između dvije struje ( dva pravca ) onih ekstremnih koj su prešli sve granice (pretjerivanje) i onih koji su nemarni za sebe. Allah swt je to opisao u plemenitom Kur'anu: “I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu”(Al Baqara, 143)

Isto situacija je I kod proglašavanja kufra nad nekim, Ehlis-Sunnet je na umjerenoj tački između ekstremizma I nemarnosti ( nehaja ).
Postoje dvije vrste kaafira. Prva vrsta je “al kaafir al-aslee”( originalni ili izvorni kaafir). Ova vrsta uključuje sve one koji nisu muslimani uključujući Kršćane I Židove. Svako onaj ko sumnja u kufr “al kaafir al-aslee”( originalni ili izvorni kaafir) je također kaafir. Druga vrsta je otpadnik koji se rodio u Islamskoj porodici ( otac I majka muslimani ) ali je prilikom svog odrastanja odbacio islam kao svoju vjeru, riječima ili djelom ili I riječim I dijelom.

Učenja Ehlis-Sunneta I različite tekfirske sekte!

Što se tiče podjele po gledištima tekfirenja ljud, oni su podjeljeni u tri sekte.Prva su “Khawaarij”( Haridžije) oni proglašavaju kufr prema velikim grijesima koje neko počini, neki od njih proglašavaju kufr I zbog manjih grijeha. Također, oni nazivaju kaafirom svakog onog, bez obzira bio musliman ili ne, ko ne vjeruje isto kao I oni.Kao takvi dozvolili su ubijanje I uzimanje imetaka muslimana. Ova sekta I danas postoji u mnogim djelovima muslimanskog svijeta.

Druga grupa su “Al Murji’ah”( Murdžije), oni tvrde da na iman (vjerovanje) ne utječe nijedan griješni čin, pa čak I ako se počini veliki grijeh.Premda vjerovanja Murdžija obuhvaćaju različite poglede, ovo je samo u kratko njihovo vjerovanje.

Ehlis-Sunnet je između ove dvije sekte. Oni ne žure da proglaše Kaafirom one koji nazivaju muslimane kaafirima zbog toga što se nisu ustezali od činjenja stvari koje su Allah swt I Resul s.a.v.s proglasili kufrom. Međutim, oni imaju pravilo “ Musliman koji kaže nešto ili učini nešto što se može smatrati djelom kufra, ne smije biti proglašen kaafirom sve dok se ne dokaže da je rekao ili učinio neko djelo kufra, I dok se svi uslovi proglašavanje nekog kaafirom ne ispune, I dok se sve prepreke ili sumnje ne otklone”


Važna pitanja koja se tiču tekfira!

Prvo, prije nego tekfir može biti uspostavljen moraju se ispuniti svi uslovi, I sve prepreke (sumnje) moraju biti uklonjene. Uslovi tekfira su: znanje, izbor,namjera, namjerna radnja ili govoreći kufr I njegovo prihvatanje. Ovo podrazumijeva da ta osoba zna da je počinila djelo kufra, I da je ta osoba to odabrala ( da počini djelo kufra) bez ikakve prisile. Povrh toga mora biti utvrđeno da je osoba bila promišljena u tom djelu I da je svjesna učinjenog. Prepreke tekfira su: potvrda greške, neznanje, prisila i pogrešna interpretacija. Ehlis-Sunnet jako pažljivo gleda na prepreke I na uvjete prije nego prozove nekoga kaafirom.

Druga važna stvar, koju je bitno spomenuti, jeste da je prozivati nekoga kaafirom jako opasno. Niko se ne bih smio upuštati u tekfir ukoliko nema dovoljno jako znanje u toj oblasti. Ovo proizlazi iz činjenice da je tekfir stvar Allaha swt I Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Stoga tekfir može biti jedino od Poslanikovih s.a.v.s. nasljednika, a njegovi nasljednici su ulema (učeni ljudi), koji lijepo pojašnjavaju Allahove propise, oni su jedini koji su kvalifikovani za to. Svako drugi ko se upusti u tekfir je na mračnom putu prijestupa I vjerovanja da je na pravom Allahovom putu. Prema tome, nije dozvoljeno nikog nazivati kaafirom, osim ako ga Allah swt I Poslanik s.a.v.s. nisu prozvali kaafirom. Zbog ozbiljnosti tekfira I njegovih limita postavljenih od Allaha swt I njegovog Poslanika s.a.v.s, Šejh Ibn Tejmije je rekao:
 “To je zato što se ljudi od znanja ( učenjaci ) I ljudi od Sunneta ( sljedbenici sunneta ) nisu sastali u proglašenju tekfira za one koji su bili protiv njih, pa čak I ako bih ih oni ( njihovi neistomišljenici ) nazivali kaafirima. To je zato što je pitanje kufra ustanovljeno šerijatskim zakonom., dakle osoba nemože kažnjavati po želji. Ako te neko slaže ili kaže laži o tebi, ne znači da ti možeš da širiš laži o njemu, ili ako neko bludniči ( čini zinaluk ) sa članom tvoje porodice ne znači da I ti možeš da bludničiš sa članovima njegove porodice. To je zato što je blud (zinaluk) I laž haram ( strogo zabranjeno ) u islamu, znači da su protivAllahovog zakona. Također tekfir je pravo koje pripada Allahu, stoga mi nemožemo nekog proglasiti kaafirom ako Allah I njegov Poslanik to nisu učinili.( Ar-Rad 'Alal Bakari, v. 3, p. 381 )

Opasnost tekfira nije ograničena prijestupima protiv Allahova (subhaanahu wa ta’ala) zakona. Osoba koja proglasi nekog kaafirom, također pada pod opasnost da I sama padne u to što je nazvala nekog drugog, znači da I sama postane kaafir. Ovo je u skladu hadisa Poslanika Muhammeda s.a.v.s” Bilo koja osoba koja nazove svoga brata ( po vjeri ): O Kaafire, I sam ulazi u dilemu dali je nevjernik. Ako je istina to što je konstatovao onda je kufr tog čovjeka potvrđen, a ako to nije istina, onda se ta konstatacija vraća na njega ( tog koji je izrekao tekfir )”.(Bilježe Buhari I Tirmizi )

Izvor: abdurrahman.org/
Obrada: islam-iman.com
Preveo: Eldar-ef. Tutnić
U ime Allaha Milostivog Samilosnog!
Ovaj blog sam iskljucivo napravio da bi pridobio sto vise pripadnika islamu i da ljudi koji neznaju bas toliko o islamu saznaju vise.Da li je islam vjera koja dozvoljava nasilje ili teror?
Da, naravno
Mozda, al nisam siguran
Ne, i apsulutno ne
Ne bih odgovorio
pollcode.com free polls


Da li treba zabraniti nosenje niqaba u Bosni i Hercegovini?Zasto?
Da - to nije stroga obaveza muslimanki
Da - mi smo evropski muslimani
Ne - pravo svakoga je da odabere kako e se oblaciti
Ne - to je dio nase tradicije
Nemam stav po tom pitanju
pollcode.com free polls

roses-desi-glitters-84


Musafiri!


free counters

"ZAR NIJE VRIJEME DA SE VJERNICIMA SRCA SMEKŠAJU KADA SE ALLAH I ISTINA KOJA SE OBJAVLJUJE SPOMENE!" (EL-HADID;16)

zatvori