Šta Islam kaže o Isusu ( Isa a.s.)? - U ime Allaha milostivog samilosnog! <body>

Na putu Gospodara svoga mudro i lijepo savjetom pozivaj i sa njima na najljepši način raspravljaj"( En- Nahl 125 ajet )

21.08.2010.

Šta Islam kaže o Isusu ( Isa a.s.)?

Muslimani vjeruju da je Isus (Isa a.s.) bio jedan od Poslanika.. Muslimani vjeruju da je Isus ( Isa a.s.) bio čovjek od krvi i mesa, pri tome odbacujući bilo kakvu mogućnost da je on bio Bog ili Božiji sin. Također vjeruju da je Isus ( Isa a.s. ) bio poslan od Boga kao Poslanik, da im dostavi Bibliju ( Indžil ) i da pokaže ljudima uputu ka pravom putu.

Bog je dao Isusu ( Isa a.s.) mnoge nadnaravne moći ( mudžize) kako bih mu ljudi povjerovali i počeli da vjeruju po njegovim učenjima. Ova čuda uključuju liječenje zaraženih, liječenje slijepila kod slijepaca pa čak i oživljavanje mrtvih. Međutim, ova čuda je Isus jedino s dozvolom Boga, znači Bog ih je činio a ne Isus , jer je on bio obični smrtnik koji je bio od Boga odabran da bude Poslanik.


više o tome
Muslimani vjeruju u začeće Isusa bez dodira Marije ( Merjeme) sa čovjekom. Međutim to ne znači da je Isus sin Božiji. Činjenica je da nam Allah swt govori u Kur'anu da je slučaj Isaov (Isusov) sličan slučaju Ademovom( Adamovom), da su obojica stvoreni od zemlje Božijom moći. Ako vjerujemo da je Bog mogao stvoriti Adema (Adama) i Havu ( Evu ) bez oca i majke, onda nam nije teško povjerovati da je Bog mogao stvoriti Isusa od Marije,ali bez oca. Ovo ni u jednom smislu ne dokazuje da je Isus bio Bog ili sin Božiji , kao što ni Adem nije bio Bog niti sin Božiji. Dokaz u Kur'anu;

"Isaov slučaj je u Allaha isti kao slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao "Budi" i on bi, Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!"(Ali Imran,59-60)

Raspeće krista je također objašnjeno u Islamu, Muslimani vjeruju da oni koji su izvršili raspeće vjeruju da su razapeli Isusa ( Isa a.s.) međutim oni to nisu učinili. Bog je to objasnio u Kur'anu:

“I zbog rijeci njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika! A nisu ga ni ubili ni raspeli, vec im se pricinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili. Vec ga je Allah uzdigao Sebi. - A Allah je silan i mudar.(Al Nisa,157-158)

Što se tiče povratka Isusa ( Isa a.s.), Muslimani vjeruju da će se on vratiti pred kraj svijeta. Međutim, Muslimani vjeruju da će on biti sljedbenik monoteizma ( vjere u jednog Boga) I da će odbacivati trojstvo kao I bilo koji vid pripisavanja Bogu druga ili udruživanja drugih Božanstava sa Bogom.

“I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, nece u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on ce protiv njih svjedociti”.(An Nisa, 159)

“A kada Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: "Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!?" - on ce reci: "Hvaljen neka si Ti! Meni nije prilicilo da govorim ono sto nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to vec znas; Ti znas sta ja znam, a ja ne znam sta Ti znas; Samo Ti jedini sve sto je skriveno znas. Ja sam im samo ono govorio sto si mi Ti naredio: Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru! I ja sam nad njima bdio dok sam medju njima bio, a kad si mi Ti dusu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdis.

. Ako ih kaznis, robovi su Tvoji, a ako im oprostis, silan i mudar Ti si." (Al Maida 116-118) Ustvari, činjenica je da cijeli Kur’an spominje da su se sljedbenici Isusa ( Isa a.s.) nazivali muslimanima. “A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: “Koji će biti pomagači moji na Allahovu putu?” “Mi”, rekoše učenici, “mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu. Gospodaru naš mi ono što Ti objavljuješ vjerujemo I mi Poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike!”(Ali Imran, 52-53)

Ovo je zato što su se pokorili volji Božijoj. Ovo pokoravanja Bogu je puno značenje riječi “Musliman”. Dakle, ovo znači da su svi Poslanici I svi njihovi sljedbenici bili muslimani zato što su se pokorili Božijoj volji I pristali da slijede Božiju uputu I da njegova učenja ( učenja vjere ) uvedu u praksu u svim aspektima svojih života. Izvor: questionsaboutislam.com
U ime Allaha Milostivog Samilosnog!
Ovaj blog sam iskljucivo napravio da bi pridobio sto vise pripadnika islamu i da ljudi koji neznaju bas toliko o islamu saznaju vise.Da li je islam vjera koja dozvoljava nasilje ili teror?
Da, naravno
Mozda, al nisam siguran
Ne, i apsulutno ne
Ne bih odgovorio
pollcode.com free polls


Da li treba zabraniti nosenje niqaba u Bosni i Hercegovini?Zasto?
Da - to nije stroga obaveza muslimanki
Da - mi smo evropski muslimani
Ne - pravo svakoga je da odabere kako e se oblaciti
Ne - to je dio nase tradicije
Nemam stav po tom pitanju
pollcode.com free polls

roses-desi-glitters-84


Musafiri!


free counters

"ZAR NIJE VRIJEME DA SE VJERNICIMA SRCA SMEKŠAJU KADA SE ALLAH I ISTINA KOJA SE OBJAVLJUJE SPOMENE!" (EL-HADID;16)

zatvori