"Kur“an „Svjetlost pravog puta“ - U ime Allaha milostivog samilosnog! <body>

Na putu Gospodara svoga mudro i lijepo savjetom pozivaj i sa njima na najljepši način raspravljaj"( En- Nahl 125 ajet )

18.03.2010.

"Kur“an „Svjetlost pravog puta“

U ime Allaha Milostivog Samilosnog,salawat neka je na naša miljenika Muhammeda a.s.,na njegove ashabe,tabine i tabi-tabine, kao i na sve one što put istine i spasa slijede.
Uzvišeni Allah je ummet resula Muhammeda a.s učinio odabranim i počastio ga velikom blagodati, ta blagodat je časni Kur“an. Kur“an je plemeniti govor našeg Gospodara, objavljen miljeniku Muhammedu a.s.njegova je objava trajala od 610.do 633, u odabranom mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje časnog Kur“ana koji je uputa za sve ljude, Allah swt kaže:“U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur“ana,koji je jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra i zla“(El-Baqara,185). SubhanaAllah u današnje vrijeme većina naše omladine svoje ciljeve je usmjerila ka dunjaluku. Gdje je nastala svejtlost Kur“ana i islama iz naših srca? Šta se dešava sa današnjom omladinom? U srcima njihovim gasi se svjetlost imana, tu svjetlost zamjenjuje crna tama dunjalučkih stvari. Zar smo zaboravili kaznu koju Allah obećava nevjernicima, Allah swt kaže“A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje njega će Allah najvećom mukom mučiti“(Al-Gašijeh,23-24), a kakva će to kazna biti, pa zar smo zaboravili Kur“anski ajet, Allah swt nam u Kur“anu detaljno opisuje i kaže“A oni su nesrećni-ko su nesrećni?!Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj,i u sjeni dima čađavog, u kojoj neće biti ni svježine ni ikakve dobrine, oni su prije toga raskošnim životom živjeli i uporno teške grijehe činili“.(Al-Waqia,41-46).Kur“an je iskrena uputa za one koji imaju razuma, zar ne želimo da srca naša obavije svjetlost imana i Kur“ana?Zar ne želimo da dođemo do onoga što naš Gospodar voli, do džennetskih bašča u kojima će rijeke teći i gdje umora i briga nećemo imati? Zašto onda naše vrijeme ne iskoristimo druženjem sa Kur“anom, učenjem i proučavanjem časne knjige, Allah swt u Kur“anu kaže“Zaista ovaj Kur“an vodi jedinom ispravnom putu,i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“(Al-Isra,9). Allah swt nam je u Kur“anu spustio život. U čijem srcu Kur“an zavlada Allah swt tom biću ukaže na pravi put i milost svoju mu podari, međutim čim Kur“an napusti srce, to srce postaje poput izumrlog tijela, sva svjetlost u srcu nestaje a mrkla tama tad srce obavije. U čije srce uđe Kur“an to srce postaje živo,puno istinske ljubavi prema Allahu, to srce osvjetljuje svoj iman i svoj život. Veliki učenjak islama Ibn Tejmije, kada je bio zatvoren u zatvor rekao je“Kada bi nevjernici znali šta mi u prsima osjećamo, poveli bi rat da nam to oduzmu“. Kada ovo znamo jasno nam je zbog čega su ljudi nesretni, rastreseni i sve više uznemireni, iako posjeduju sve što im je potrebno od ovodunjalučkih užitaka. Njihova srca su prazna, mrtva i tvrda poput ruševina, pa kako onda da budu sretna i zadovoljna? Naš plemeniti vladar, Gospodar Arša, Allah swt nam je poslao Kur“an kao svjetlost koja osvjetljuje put čovjeku i ukazuje mu na rupe i trnje koje je posuto po njemum, kako bi došao do kraja tog puta spokojan, miran i uspravan.Allah swt u Kur“anu kaže“O ljudi, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg i Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost.“
(En-Nisa,174). Plemeniti Kur“an je spušten nama kao duhovno svjetlo koje nas podučava da razlikujemo pravi put od puta tmine i zablude. Najodabranije stvorenje naš uzor Muhammed s.a.v.s nam je savjetovao da učimo Kur“an u svakoj prilici, rekao je Resul s.a.v.s“Najbolji među vama su oni koji uče Kur“an i druge podučavaju njemu.“, također je rekao“Ko bude proučio jedan harf iz Kur“ana imat će nagradu za to, nisam rekao da je Elif-lam-mim jedan harf, nego je elif harf,lam harf, i mim harf.“Svaka duša treba da se trudi da u životu nauči što više Kur“ana ana napamet, međutim učenje zahtjeva i stalno ponavljanje, Resul s.a.v.s je rekao“Ponavljajte Kur“an jer se brže zaboravlja nego što se deva odveže sa svog poveza“. Ukoliko postanemo nemarni prema Kur“anu, ako ga ne učimo duži period, srce postaje tvrdo, iman nestaje a također srce se sve više okreće od Allahovih zakona i postaje potpuno nemarno. Musliman ne smije dopustiti da prođe ni jedan dan a da u njemu ne prouči bar nekoliko stranica časnog Kur“ana, iako bi bilo najbolje da u mjesecu proučimo hatmu jer je to i praksa našeg uzora Resula s.a.v.s. Zašto slušanje pjesmi, muzike i drugih beskorisnih stvari ne zamijenimo nekim ibadetom jer za svaki trenutak na dunjaluku ćemo biti pitani. Zar smo zaboravili da će svaka duša smrt okusiti,kada duša do grkljana dođe,povratka više nema, ako smo bili dobri idemo u džennet, gdje ćemo imati sve ono za čim duša žudi,ako smo bili loši Allah strašnu patnju i užasno boravište njima obećava, a povratka više nema, zaista je Allah Milostiv ali njegova je kazna najžešća. A zašto da tugujemo, zar smo zaboravili da će onaj koji provede svoju mladost u ibadatu Allahu biti od sedam kategorija koji će na sudnjem danu boraviti u hlada plemenitog Arša, kada drugog hlada osim Allahovog neće biti. Zaista je Allah najmilostiviji i s njegovom se milošću ništa ne može mjeriti, čak i za slušanje ajeta časnog Kur“ana On nagrađuje velikim nagradama, dokaz za to imamo u Kur“anskom ajetu“Za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu obraćaju,-njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje koji Kur“an slušaju i slijede ono najljepše u njemu;njima je Allah na pravi put ukazao i oni su pametni“(Az-Zumer,17-18). Mnoga ulema savjetuje za sve one koji nisu u mogućnosti da uče Kur“an, da makar slušaju kako bi zaslužili ovu veliku nagradu. Slobodno vrijeme treba iskoristiti na najbolji mogući način, a zar može biti bolje od ibadata Allahu swt, za primjer možemo navesti učenike koji žive u internatima i u svoje slobodno vrijeme umjesto bespotrebnog hodanja po gradu provode učenjem i slušanjem Kur“ana. Imam Lejs ibn Saad je rekao“Milost koja najbrže stiže čovjeka, Allahovog roba, je ona koju zasluži pažljivo slušajući učenje Kur“ana, a dokaz za to su riječi Uzvišenog“A kad se uči Kur“an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.“(El-A“raf,204).Zašto se naša srca ne bi ispunila strahom prema Allahu umjesto strahom od beskorisnih horor filmova ili sl. Allah swt kaže“Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvšćuju u samo se na Gospodara svog oslanjaju,“(El-Enfal,2). Iskreni robovi kad slušaju Kur“an kroz tijela njihova prolazi jeza zbog kazne kojom se prijeti kožama onih koji ne vjeruju, to stanje vjernika zahvati jer se istinski Allaha boji, a nakon toga njihove kože i srca obuzme smiraj i zadovoljstvo jer ih je Allah milošću svojom obasuo. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov poslanik s.a.v.s rekao:“Ko posluša učenje jednog ajeta Knjige Uzvišenog Allaha, bit će mu upisana dva dobra djela, a ko prouči jedan ajet bit će mu svjetlost na sudnjem danu“. Na kraju molim Allaha swt da nas učini od onih čije će konačno boravište džennet biti, u čijim će odajama samo iskreni vjernici biti koji za dunjaluk nisu marili već im je ahiret jedini cilj bio. Gospodaru naš učini da ovaj tekst u nama probudi iman i ljubav prema tebi i tvojoj knjizi, učvrsti nas na pravom putu a udalji od puta zablude. AMIN!

AUTOR:ELDAR TUTNIĆ
U ime Allaha Milostivog Samilosnog!
Ovaj blog sam iskljucivo napravio da bi pridobio sto vise pripadnika islamu i da ljudi koji neznaju bas toliko o islamu saznaju vise.Da li je islam vjera koja dozvoljava nasilje ili teror?
Da, naravno
Mozda, al nisam siguran
Ne, i apsulutno ne
Ne bih odgovorio
pollcode.com free polls


Da li treba zabraniti nosenje niqaba u Bosni i Hercegovini?Zasto?
Da - to nije stroga obaveza muslimanki
Da - mi smo evropski muslimani
Ne - pravo svakoga je da odabere kako e se oblaciti
Ne - to je dio nase tradicije
Nemam stav po tom pitanju
pollcode.com free polls

roses-desi-glitters-84


Musafiri!


free counters

"ZAR NIJE VRIJEME DA SE VJERNICIMA SRCA SMEKŠAJU KADA SE ALLAH I ISTINA KOJA SE OBJAVLJUJE SPOMENE!" (EL-HADID;16)

zatvori