ALLAHOVA DŽ. Š. LIJEPA IMENA ! - U ime Allaha milostivog samilosnog! <body>

Na putu Gospodara svoga mudro i lijepo savjetom pozivaj i sa njima na najljepši način raspravljaj"( En- Nahl 125 ajet )

05.08.2008.

ALLAHOVA DŽ. Š. LIJEPA IMENA !

الاسماء الحسنى

(EL-ESMAU-L-HUSNA)

Ovo su Allahova savršena imena/vrline prema rivajetu imama Ebu Isaa Et-Tirmizije, od Ebu Hurejre, a koja su komentarisana. On, radijallahu 'anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao:
"اِنَّ لِلَََّهِ تَعاَلىَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غََيْرَ وَاحِدٍ مَنْ اَحْصَاهاَ دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَاللهُ الَّذِي لاَ إِٰلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الَْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَاِبضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللََّطِيفُ الْخَبْيرُ الْحَلْيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيطُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيَ الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ."
"Allah ima 99 vrlina (imena); 100 manje jednu. Ko ih postigne i usvoji ući će u džennet.
1. هُوَاللهُ/On - Allah, nema nikakav i nijedan Bog osim On, je
2. الرَّحْمَنُ/Svemilosni (er-Rahmânu),
3. الرَّحِيمُ /Premilosni (er-Rahîmu),
4. الَْمَلِكُ/Vladar (el-Meliku),
5. الْقُدُّوسُ/Najčistiji (el-Kuddûsu),
6. السَّلاَمُ/Sačuvani (es-Selâmu),
7.الْمُؤْمِنُ /Sigurnosni (el-Mu'minu),
8.الْمُهَيْمِنُ /Pazitelj (el-Muhejminu),
9.الْعَزِيزُ /Nedokučivi (el-'Azîzu),
10. الْجَبَّارُ/Prisiljavatelj (el-Džebbâru),
11.الْمُتَكَبِّرُ /Gordi (el-Mutekebbiru),
12.الْخَالِقُ /Stvoritelj (el-Hâliku),
13.الْبَارِئُ /Izvoditelj (el-Bâri'u),
14.الْمُصَوِّرُ /Oblikovatelj (el-Musavviru),
15.الْغَفَّارُ /Pokrivatelj (el-Gaffâru),
16.الْقَهَّارُ /Savladatelj (el-Kahhâru),
17.الْوَهَّابُ /Darivatelj (el-Vehhâbu),
18.الرَّزَّاقُ /Opskrbitelj (er-Rezzâku),
19.الْفَتَّاحُ /Otvoritelj (el-Fettâhu), 
20. الْعَلِيمُ/Sveznajni (el-'Alîmu),
21. الْقَاِبضُ/Skupljatelj (el-Kâbidu),
22. الْبَاسِطُ/Širitelj (el-Bâsitu),
23. الْخَافِضُ/Spuštatelj (el-Hâfidu),
24.الرَّافِعُ /Uzdizatelj (er-Râfi'u),
25. الْمُعِزُّ/Počastitelj (el-Mu'izzu),
26. الْمُذِلُّ/Ponizitelj (el-Muzillu),
27. السَّمِيعُ/Svečujni (es-Semî'u),
28. الْبَصِيرُ/Svevidni (el-Besîru),
29. الْحَكَمُ/Predodreditelj (el-Hakemu),
30. الْعَدْلُ/Uravnotežitelj (el-'Adlu),
31. اللََّطِيفُ/Predobri (el-Latîfu),
32. الْخَبْيرُ/Sveobaviješteni (el-Habîru),
33. الْحَلْيمُ/Preblagi (el-Halîmu),
34. الْعَظِيمُ /Neizmjerivi (el-'Azîmu),
35. الَغَفُورُ/Svepokrivatelj (el-Gafûru),
36. الشَّكُورُ/Najzahvalniji (eš-Šekûru),
37.الْعَلِيُّ /Uzvišeni (el-'Alijju),
38. الْكَبِيرُ/Nenadmašivi (el-Kebîru),
39. الْحَفِيظُ/Svečuvatelj (el-Hafîzu),
40.الْمُقِيطُ /Hranitelj (el-Mukîtu),
41.الْحَسِيبُ /Svedostatni (el-Hasîbu),
42. الْجَلِيلُ/Svevišnji (el-Dželîlu),
43.الْكَرِيمُ /Najplemenitiji (el-Kerîmu),  
44. الرَّقِيبُ/Svemotritelj (er-Rekîbu),
45. الْمُجِيبُ/Uzvratitelj (el-Mudžîbu),
46. الْوَاسِعُ/Obuhvatitelj (el-Vâsi'u),
47. الْحَكِيمُ/Premudri (el-Hakîmu),
48.الْوَدُودُ /Svevolitelj (el-Vedûdu),
49. الْمَجِيدُ/Preslavni (el-Medžîdu),
50. الْبَاعِثُ/Obnovitelj (el-Bâ'isu),
51. الشَّهِيدُ/Svjedok (eš-Šehîdu),
52. الْحَقُّ/Istinski (el-Hakku),
53.الْوَكِيلُ /Najpouzdaniji (el-Vekîlu),
54. الْقَوِيُّ/Snažni (el-Kavijju),
55.الْمَتِينُ /Najčvršći (el-Metînu),
56.الْوَلِيُّ /Bliski (el-Velijju),
57. الْحمِيدُ/Svehvaljeni (el-Hamîdu),
58.الْمُحْصِي /Sveizbrojitelj (el-Muhsî),
59. الْمُبْدِئُ/Počinjatelj (el-Mubdi'u),
60. الْمُعِيدُ/Ponovitelj (el-Mu'îdu),
61. الْمُحْيِي/Oživljavatelj (el-Muhjî),
62. الْمُمِيتُ/Usmrtitelj (el-Mumîtu),
63. الْحَيُّ/Živi (el-Hajju),
64.الْقَيُّومُ /Sveodržavatelj (el-Kajjûmu),
65. الْوَاجِدُ/Imatelj (el-Vâdžidu),
66. الْمَاجِدُ/Slavni (el-Mâdžidu),
67. الْوَاحِدُ/Nedjeljivi (el-Vâhidu),  
68. الصَّمَدُ/Utočitelj (es-Samedu),
69.الْقَادِرُ /Moćni (el-Kâdiru),
70. الْمُقْتَدِرُ/Najmoćniji (el-Muktediru),
71. الْمُقَدِّمُ/Unaprijeditelj (el-Mukaddimu),
72.الْمُؤَخِّرُ /Unazaditelj (el-Muehhiru),
73. الْأَوَّلُ /Prvi (el-Evvelu),
74. الْآخِرُ/Posljednji (el-Âhiru),
75.الظَّاهِرُ /Vidljivi (ez-Zâhiru),
76. الْبَاطِنُ/Skriveni (el-Bâtinu),
77.الْوَالِيَ /Upravitelj (el-Vâlî),  
78.الْمُتَعَالِي /Najuzvišeniji (el-Mute'âlî),
79. الْبَرُّ/Dobročinitelj (el-Berru),
80. التَّوَّابُ/Povratitelj (et-Tevvâbu),
81.الْمُنْتَقِمُ /Osvetnik (el-Muntekimu),
82. الْعَفُوُّ/Pobrisatelj (el-'Afuvvu),
83. الرَّؤُفُ/Najprijatniji (er-Reûfu),
84. مَالِكُ الْمُلْكِ/Svevladatelj (Mâlikul-mulki),
85.ذُو الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ /Veličanstvenočasni (Zul-dželâli vel-ikrâmi),
86.الْمُقْسِطُ /Pravedni (el-Muksitu),
87. الْجَامِعُ/Objedinitelj (el-Džâmi'u),
88. الْغَنِيُّ/Neovisni (el-Ganijju),
89. الْمُغْنِي/Uneovisitelj (el-Mugnî),
90. الْمَانِعُ/Onemogućitelj (el-Mâni'u),
91. الضَّارُّ/Štetitelj (ed-Dârru),
92. النَّافِعُ/Koristitelj (en-Nâfî'u),  
93. النُّورُ/Svjetlo (en-Nûru),
94. الْهَادِي/Uputitelj (el-Hâdî),
95. الْبَدِيعُ/Besprethodni (el-Bedî'u),
96. الْبَاقِي/Trajni (el-Bâkî),
97.الْوَارِثُ /Nasljednik (el-Vârisu),
98. الرَّشِيدُ/Voditelj (er-Rešîdu),
99. الصَّبُورُ/Najstrpljiviji (es-Sabûru)."
U ime Allaha Milostivog Samilosnog!
Ovaj blog sam iskljucivo napravio da bi pridobio sto vise pripadnika islamu i da ljudi koji neznaju bas toliko o islamu saznaju vise.Da li je islam vjera koja dozvoljava nasilje ili teror?
Da, naravno
Mozda, al nisam siguran
Ne, i apsulutno ne
Ne bih odgovorio
pollcode.com free polls


Da li treba zabraniti nosenje niqaba u Bosni i Hercegovini?Zasto?
Da - to nije stroga obaveza muslimanki
Da - mi smo evropski muslimani
Ne - pravo svakoga je da odabere kako e se oblaciti
Ne - to je dio nase tradicije
Nemam stav po tom pitanju
pollcode.com free polls

roses-desi-glitters-84


Musafiri!


free counters

"ZAR NIJE VRIJEME DA SE VJERNICIMA SRCA SMEKŠAJU KADA SE ALLAH I ISTINA KOJA SE OBJAVLJUJE SPOMENE!" (EL-HADID;16)

zatvori