U ime Allaha milostivog samilosnog! <body>

Na putu Gospodara svoga mudro i lijepo savjetom pozivaj i sa njima na najljepši način raspravljaj"( En- Nahl 125 ajet )

25.06.2011.

Zabranjeni, haram, spolni odnos kvari ljubav

Ono što će donekle usuglasiti dva oprečna mišljenja (onih koji kažu da spolni odnos uništava ljubav i onih koji kažu da spolni odnos ne uništava ljubav) jeste tvrdnja da zabranjeni spolni odnos, zinaluk, kvari ljubav i neminovno je da ta ljubav završi međusobnim neprijateljstvom i mržnjom obiju strana što će potvrditi i stvarnost, s kojom se svakodnevno susrećemo. Svaka ljubav kojoj osnova ne bude ljubav u ime Uzvišenog Allaha završava se mržnjom i neprijateljstvom. Kako će biti tek onda ukoliko je povod ljubav jedan od najvećih mogućih grijeha-blud?Ovo je neprijateljstvo samo uvod u najveće neprijateljstvo koje će se između njih desiti na Sudnjem danu, a o kojem Uzvišeni Allah kaže: "Tog će dana oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji suse Allaha bojali i grijeha klonuli."(Ez-Zuhruf,67) MI ćemo , inšaAllah, spomenuti primjere onih koji su se u svojoj ljubav odrekli fizičkih užitaka bojeći se da njihova ljubav ne prestane i da se ne pretvori u neprijateljstvo i mržnju.Što se tiče dozvoljenog bračnog odnosa,, on samo povećava užitak ukoliko se učini na pravi način, jer će onaj koji voli kada okusi slasti voljene osobe, žuditi za njom ljubavlju koja nije prije toga postojala. Zbog toga, ukoliko mladenci nisu imali prije braka iskustva u spolnom životu s nekim drugim osobama, njihova će ljubav poslije prvog bračnog odnosa biti tako jaka, da gotovo neće moći živjeti jedno bez drugog. To će biti ukoliko se ne desi nešto što će im pokvariti ljubav i prenijet je na neku drugu osobu. Onima što tvrde da spolni odnos uništava ljubav mi ćemo odgovoriti da strast i požuda prema voljenom ne brišu u potpunosti ljubav i ne gase njen plamen, nego je strast u datom momentu, neposredno poslije odnosa, oslabila, ali će se poslije nekog vremena opet vratiti. To će se pokazati u slučaju da jedno od drugog budu odsutni. u slučaju da voljeni budu stalno jedno uz drugo, njihove će se duše smiriti. To je stanje svakog onoga ko posjeduje nešto do čega može doći u svakom trenutku, npr. do hrane, pića, odjeće, i tada tome ne pridaje naročitu pažnju. Ukoliko nije u stanju da dođe do toga, čežnja prema tome bit će veća i želja jača. Međutim, kada onaj koji voli pretjera u kontaktu s voljenom osobom, njihova se ljubav može pretvoriti u mržnju. Pripremio i obradio: Eldar Tutnić Izvor: "Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi"-Ibn Kajjim El-Džewzijje

15.03.2011.

Namaz ili djevojka?!

16.01.2011.

Činjenice koje ukazuju da Kur anski sadržaj nije kopiran iz Biblije!

 

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

 


S vremena na vrijeme muslimani trpe pritužbe da je Kur’an, istinska univerzalna Božija riječ, zapravo kopija svete knjige pripadnika neke druge velike svjetske religije, u ovom slučaju Biblije. Navest ćemo na desetine činjenica koje to argumentovano opovrgavaju, te navedeno u potpunosti odbacuju. Navedene činjenice imaju za cilj, na neki način, podstaći nas na razmišljanje te shvatanje velikih razlika između Kurana i Biblije, a koje su proizišle vec dugovijekovnim miješanjem čovjekove ruke u nekada neiskrivljenu i potpuno autentičnu Božiju objavu Indžil.

 Sljedeće činjenice trebamo shvatiti na način da su, ispod već navedene razlike između Kur’ana i Biblije zapravo razlike koje se, da je Kur anski tekst kopiran iz Biblije, ni u kom slucaju se ne bi smjele naći u njemu, a Allahovom voljom i mudrošcu objavljene su posljednjem Bozijem poslaniku Muhammedu s.a.w.s.

Neke od njih su:
1. Po pitanju stvaranja Adema a.s. ili Iblisa, Kur an nam kazuje da je Iblis stvoren prije Adema a.s. dok je Biblija tu ostala nedorečena.
2. Po pitanju stvaranja Adema ili meleka. Kuran nam kaže da su u meleci stvoreni prije Adema a.s., dok nam Biblija o tome ponovo ništa ne govori.
3. Bibilija ne navodi da je Nuh a.s. imao dvije žene, od kojih je jedna bila nepokorna, za razliku od Kurana koji nam to objelodanjuje.
4. Biblija kaže da je Nuhova arka ostala na planinskom lancu Ararat, dok su istraživanja i otkopavanja dokazala te istu pronašla u mjestu zvano Al-Judda, sto nam je potvrđeno i od strane onoga sa čim je došao Muhammed s.a.w.s.- od strane Kur’ana.
5. Iblis je u Bibliji prozvan propali andjeo, dok u Kuranu nije.


6. Biblija nam ni na jednom svom mjestu ne kazuje o narodima Adu i Semudu- narodima dvojice poslanika, Huda i Saliha a.s. Grad Semuda je otkriven u Saudijskoj arabiji u mjestu zvanom Mada-in Saleh.
7.Biblija ne spominje poslanika Huda a.s.
8. Biblija ne spominje poslanika Saliha a.s.
9.Biblija ne spominje poslanika Šuajba a.s.
10. Biblija ne spominje Hidra a.s.

11. Biblija ne spominje Zul Kifla a.s.
12. Biblija kaže da je Ibrahim a.s. žrtvovao svog jedinog sina-Ishaka, dok zaboravlja spomenuti Ismaila, Ibrahimovog starijeg sina o kojem nam kazuje ko drugi do Kur’an.
13. Biblija navodi da je Džibril imao seksualni odnos sa Meryemom, dok nam Kur’an kazuje da je Dzibril dosao samo da Merjemi da informaciju da ce roditi sina po Božijoj volji, i imperativom “budi - i ono bude”
14. Biblija govori da je Musa a.s. bio usvojen od strane Faraonove kćerke, dok nam Kur’an kazuje da je bio usvojen od strane njegove žene.
15. Kuran kaže da je Lut a.s. bio pobožan covjek, dok nam Biblija kaže da je imao incest sa svojom kćerkom.


16. Biblija nam govori da je Musa a.s. umro zbog neposlušnosti Bogu, dok nam Kur’an kazuje da je on bio posebni odabrani Allahov dž.š. poslanik.
17. Biblija ne kaže da se faraon utopio u moru, dok nam Kuran kazuje da se to zaista s njim desilo, te da je Allah s.w.t. njegovo tijelo sačuvao kako bi bio pouka čovječanstvu, i zaista, svjedoci smo jos jednog Allahovog obecanja datog u Kuranu koje se , nama na oči, u potpunosti obistinilo. Allah je sačuvao Faraonovo tijelo koje je i nedavno pronađeno.
18. Biblija navodi da se Bog trebao prošetati kako bi pronašao Adema a.s., dok nam Kur’an kazuje da je Allahovo znanje neprikosnoveno, a samim tim nema bilo kakve potrebe za šetnjom da bi došao do nekog saznanja, jer je On Sveznajuci.
19. Kur’an nam kazuje da je Isa a.s. pričao u kolijevci, dok Biblija ne zna nista o njegovom djetinjstvu.
20. Kur’an nam kazuje da Harun, Musaov brat, bio nevin po pitanju zlatnog teleta koga je njegov narod počeo obožavati, tj. da ga on nije napravio, dok nam Biblija govori da je upravo Harun taj koji je napravio zlatno tele.


21. Kur’an nas obavještava da od džinna postoje dobri i loši, dok istu informaciju ne možemo pronaći u Bibliji.
22. U Kur’anu nam je naređen hadždž, hodočasce u Meku, dok isti propis ne postoji u Bibliji.
22. Kur’an poručuje da u ratu ne cinimo zločine, dok nam Biblija poručuje da u ratu ubijemo svako živo stvorenje pa cak i da biljke uništavamo.
23.Biblija nas uči da ubijamo nevjernike, a da mlade djevice ostavljamo sebi, dok isti zakon ne možemo pronaći u Kur’anu.
24.Kur’an nas podstiče da oslobodimo robove i uci cemo u Dzennet, dok nam to Biblija ne poručuje.
25. Kur’an nam kazuje da su Kabu izgradili Ibrahim i njegov sin Ismail, dok tu istu informaciju ne mozemo pronaći u Bibliji.

26. Biblija Davuda proziva kao ubojicu, dok ga Kur’an opisuje kao bezgriješnog poboznog Allahovog poslanika.
27.Biblija ne navodi kazivanje o Sulejmanu a.s. i kraljici Belkisi.
28.Biblija ne spominje Sulejmanove a.s. džinne koji su ga slušali I bili mu u službi, dok nas Kur’an o tome informiše.
29. Kur’an nam kazuje da je Sulejman a.s. imao mu’džizu na način da je mogao razumjeti govor ptica, dok Biblija o tome ne kaze nista.
30. Kur’an nam kazuje da je Sulejman a.s. imao mu’džizu na način da je mogao razumjeti govor mravi, dok Biblija o tome ne kaze ništa.


31. Kur’an nas obavještava da samo pripadnici ženske vrste kod pčela daju med, sto ne mozemo pronaći u Bibliji.
32. Kur’an nam kazuje da u Dzehennemu postoji drvo Zekkum, dok Biblija o tome ne govori ništa.
33. Biblija je stava da je Isa a.s. razapet, dok nam Kur’an kazuje da je spašen.
34. Kur’an ne navodi primjer kod Davuda a.s. i njegov sebični postupak kada je ubio svoga neprijatelja kako bi oženio njegovu suprugu- sto je navedeno u Bibliji.
35. Ibrahimovog oca Biblija naziva po imenu, dok ga Kur’an spominje samo po nadimku.


36. Biblija ne spominje Ibrahimovo a.s. bacanje u vatru od strane njegovog naroda, dok nas Kur’an o tome potanko obavještava.
37. Biblija ne spominje način na koji se Meryem odmorila i podigla nakon silnog umora.
38. Kur’an i Biblija se ne slažu po pitanju rođenja Isaa a.s. Kur’an kaze da se rodio u palminjaku, dok je Biblija stave da je rodjen u štalici.
39. Po Bibliji Jakub a.s. se borio sa Bogom, dok isti dogadjaj ne možemo pronaci u Kur’anu.
40. Kur’an nam kazuje da je Musa a.s. bio taj koji je pri takmičenju sa čarobnjacima bacio svoj štap, dok nam Biblija kazuje da je Harun bio akter toga.

41. Prica o Musau i brončanoj zmiji je jako interesantna, ali se nije nasla u Kur’anu, zasto?- Samo Allah zna.
42. Biblija optužuje Nuha a.s. za pijanstvo, dok ga Kur’an oslobađa svakog grijeha.
43.Biblija zabranjuje bogaljima, slijepim, osakacenim, ili bilo kakvoj vrsti ljudi sa nekim tjelesnim nedostatkom da postane vjerski službenik (svećenik), dok nas Kur’an uči da se ljudi razlikuju samo po vjerovanju.
44. Kur’an nas obavještava da niko od ljudi nije iznad Božijeg zakona i da ga svi moraju poštovat, živjet, i radit po njemu. Dok nam Biblija kaze da je Biblijski Bog dao zakone samo za nekršćane. Zašto Muhammed a.s. nije rekao da su Kur’anski zakoni samo za nemuslimane?
45. Biblija nas uči da je Biblijski Bog dozvolio krsćanima da gledaju spolne organe jevreja. Muhammed s.a.w.s. je svojevremeno imao jako mnogo problema upravo sa židovima, zasto jedan ovakav zakon nije uvrstio u Kur’an kako bi se s njima izigravao i zabavio.


46. Biblija je stava da Isa a.s. (Isus), vise nikada neće umrijeti, dok nas Kur’an obavještava da će Isa a.s., kao i sva druga Allahova stvorenja okusiti smrt.
47. Biblija kaže da su naša tijela dijelovi Krista, dok nas Muhammed a.s. uči da naša tijela pripadaju Allahu s.w.t.
48. Po Bibliji štap Musaa a.s. je samo prividno postao zmija, dok nam Kur’an govori da je njegov štap Allahovom voljom postao prava živa zmija.
49. Kur an nam nam navodi kazivanje o Jusufu a.s. koje spada u jedno od najljepših Kur anskih kazivanja, a isto nije spomenuto u Bibliji.

 
Pored gore navedenih razlika, između Kur’ana i Biblije postoje jos na hiljade primjera u kojima su razlike između Allahove d.š. sačuvane objave, i njegove nekada autentične objave Indžila očigledne i očima neukih, a koji su ključni za ispravno shvatanje Dunjaluka i Ahireta, spoznaje Boga, nase zadaće na ovom svijetu, kao i ispravnom shvatanju, kod Allaha jedine ispravne i prihvatljive vjere Islama.

 Naravno, s pravom postoje neke slicnosti izmedju ove dvije velike objave, jer i Kur’an i Biblija su objava od Allaha s.w.t., s tim da je Biblija (Indžil), kroz dugovijekovnu historiju mijenjana od strane onoga kome je objavljena-čovjeka, dok je Kur’an
časni, i kroz cetrnaest vijekova ostao neizmjenjen Allahovom voljom, i njegova autentična riječ objavljena cijelom čovječanstvu preko njegovog miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda s.a.w.s., a samim tim Allah dž.š. je održao svoje obećanje dato u Kur’anu prije četrnaest vijekova:”Mi Kur’an objavljujemo,i zaista mi ćemo ga cuvati”, inshallah dok je vjecnosti.


Izvor: www.islamway.com


Obradio i preveo: Tarik ef.Fojnica


30.12.2010.

OBAVIJEST!!!

OBAVIJESTAVAMO VAS DA CE INSAALLAH OD PETKA (31 DECEMBRA),NA ISLAMSKOM WEB-PORTALU: http://www.islam-iman.com/ , POCETI SERIJAL POD NAZIVOM "SAVREMENE FETVE", GDJE CE SE SVAKE SEDMICE OBJAVLJIVATI PO NEKOLIKO FETVI O PITANJIMA NOVIJEG DOBA, KAO STO SU"DA LI JE DOZVOLJENO GLEDANJE TELEVIZIJE","PRVOAPRILSKA SALA","DA LI JE ZENA ZLO""GDJE JE DZEHENNEM",I JOŠ MNOGO FETWI SAVREMENOG DOBA.

26.12.2010.

Izrada Video i Foto reklama!

 U ime Allaha MIlostivog Samilosnog.. Ukoliko imate neku firmu, web stranicu, blog ili nešto slično za što vam je potrebna video ili foto reklama, obratite se na e-mail adresu: eldar.islamiman@gmail.com , medjutim ako hocete da se vasa reklama, mozda firme ili necega sto prodajete ili radite, nadje na islamskom web-portalu http://www.islam-iman.com, takodjer se javite na istu e-mail adresu, cijena je po dogovoru. Ispod imate video, demonstracije kako bi vasa reklama mogla izgledati, naravno radimo po želji..Esselamu alaykum

18.11.2010.

Stav islama o čupanju obrva?!

PITANJE: Kakav je stav islama o uklanjanju ili skraćivanju obrva?ODGOVOR: Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je spomenuo čupanje obrva. Prokleo je ženu koja drugoj čupa obrve i onu koja to radi sama sebi. Ovaj čin spada u velike grijehe. Žene to rade uglavnom zbog uljepšavanja. Međutim, kada bi to radio muškarac bio bi, također proklet kao što se žena proklinje – Allahu, subhanehu ve te’ala, se utječemo od toga. Ukoliko se obrve ne čupaju, nego se skraćuju i briju, vrijedi isti propis. Islamski učenjaci to smatraju kao i čupanje, jer se mijenja ono što je Allah, dželle šanuhu, stvorio.

ŠEJH IBN USEJMIN
(Fetve učenjaka dvaju harema –   199 str.) 
Izvor: fetve.org

17.11.2010.

Bajramska čestitka!

Svim vjernicima svijeta "Bajram šerif mubarek olsun"...16.11.2010.

Srce je ovisno o Allahu !

Prvi razlog je zbog ibadeta, a to je nevidljivi razlog, a drugi razlog je traženje pomoći i uzdanje u Allaha, što predstavlja djelatni ili aktivni razlog. Srce se neće ispraviti, ni poboljšati, niti uspjeti, niti uživati, niti radovati, niti osjetiti slast, niti biti dobro, niti smireno, ni opušteno osim sa obožavanjem, ljubavlju i stalnim povratom svom Gospodaru, makar dobio sve ono sa
čime mogu uživati stvorenja, neće biti smiren niti opušten jer postoji u njemu neprikosovena potreba za Gospodarom, jer je On Taj Kojeg voli, obožava i žudi za Njim, zbog čega se veseli i raduje, osjeća slast, blagodat, smirenost i opuštenost.
Ovo neće postići osim sa Allahovom pomoći njemu, jer on do tog cilja ne može doprijeti osim sa Allahovom podrškom i pomoći, i uvijek je ovisan o činjenici ''Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo''. A on ako bude pomognut da dopre do svega onoga što voli, zahtijeva, želi i žudi za njim, neće postići obožavanje Allaha osim sa boli, tugom i patnjom. Neće se riješiti od
ovosvjetskih bolova i životnih poteškoća osim sa iskrenom ljubavlju prema Allahu, tako da mu Allah bude vrhunska želja i posljednji cilj, da Ga voli radi prvog razloga, i sve drugo mimo Njega da voli opet radi Njega, tako da ništa ne voli radi toga licno nego radi Allaha. A ako ne onda neće doprijeti do suštine 'la ilahe illallah', a ako se to ne ne desi onda niti je obestinio tewhid, ni robovanje niti ljubav prema Allahu, a u njemu će ostati manjak imana i tevhida. Čak što više
bola, tuge i patnje uporedo sa tim. Da je težio ka ovom cilju a nije tražio od Allaha pomoć niti se uzdao u Njega, niti je osjećao ovisnost o Njemu, nebi do njega dopro, jer biva onako kako Allah hoće, a ono što neće, neće s desiti.
Ovisan je o Allahu, jer je On cilj i On je voljen, On je željen i On Taj Koji se obožava, jer se od Njega traži pomoć i sve drugo, u Njega se uzda, On je njegov Bog osim Kojeg drugog boga nema, On je njegov Gospodar osim Kojeg drugog Gospodara nema, a robovanje Allahu se neće postići osim sa ove dvije stvari.
Ako bude volio nekoga drugoga mimo Allaha radi samog njega, ili bude se obraćao nekom drugog mimo Allaha da mu pomogne, bit će rob onome što voli, i rob onome od koga se nada, shodno ljubavi prema njemu i nade u njega. Ali ako ne bude nikoga volio osim radi Allaha, niti nešto drugo više od ljubavi prema Allahu, nego Ga voli radi Njega, i ne bude se uzdao ni u koga osim u Allaha, i ako bude pripremio preduslove, ili mu se omoguće oni koji on može učiniti od njih, on će uvidjeti da je Allah Taj Koji ih je stvorio, odredio i potčinio, kao i to da sve što
je na nebesima i na Zemlji, Allah je njihov Gospodar, Vladar, Stvoritelj i On upravlja njima, i osjeti da je ovisan o Njemu, znači da je upotpunio svoje robovanje Allahu shodno onome što mu je u tome dodjeljeno.
Ljudi se po ovom pitanju dijele na više stupnjeva, a njihove puteve ne može niko nabrojati osim Allaha. Najsavršenije i najbolje stvorenje, najuzvišenije i najbliže Allahu je ono koje je najpotpunije po pitanju robovanja Allahu na ovakav način.

Autor: Šejhul islam Ibn Teymiyye

Izvor: http://www.islam-iman.com


Stariji postovi

U ime Allaha Milostivog Samilosnog!
Ovaj blog sam iskljucivo napravio da bi pridobio sto vise pripadnika islamu i da ljudi koji neznaju bas toliko o islamu saznaju vise.Da li je islam vjera koja dozvoljava nasilje ili teror?
Da, naravno
Mozda, al nisam siguran
Ne, i apsulutno ne
Ne bih odgovorio
pollcode.com free polls


Da li treba zabraniti nosenje niqaba u Bosni i Hercegovini?Zasto?
Da - to nije stroga obaveza muslimanki
Da - mi smo evropski muslimani
Ne - pravo svakoga je da odabere kako e se oblaciti
Ne - to je dio nase tradicije
Nemam stav po tom pitanju
pollcode.com free polls

roses-desi-glitters-84


Musafiri!


free counters

"ZAR NIJE VRIJEME DA SE VJERNICIMA SRCA SMEKŠAJU KADA SE ALLAH I ISTINA KOJA SE OBJAVLJUJE SPOMENE!" (EL-HADID;16)

zatvori